กระทรวงเศรษฐกิจสังคมและเศรษฐกิจดิจิตอล

ออกการแจ้งเตือนสกุลเงินดิจิทัล

บริษัท ผู้ออกหลักทรัพย์

ธนาคารกลางแห่งประเทศไทย / กระทรวงเศรษฐกิจสังคมและเศรษฐกิจไทย / กลุ่มเศรษฐกิจดิจิทัลไทย

เนื้อหา

แจ้งให้ทราบ

สำนักงานนายกรัฐมนตรีอนุมัติการออกสกุลเงินดิจิทัลโดยธนาคารไทยพาณิชย์: THCBDC (CTH)

THCBDCก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบหลักของระบบดิจิตอลที่ได้รับการอนุมัติจากกระทรวงเศรษฐกิจดิจิตอลและสังคมแห่งประเทศไทยธนาคารกลางแห่งประเทศไทยและธนาคารระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติทั้งนี้เอ็มไอทีเป็นผู้รับผิดชอบด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและรับผิดชอบกลุ่มธุรกิจดิจิตอลเศรษฐกิจไทย การดำเนินงาน.

THCBDC เปิดตัวทั่วโลกเมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2561 และ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561 วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นโครงการเศรษฐกิจระบบดิจิตอลทั่วโลก

THCBDC มีมูลค่าโปรแกรมเท่ากับค่าเงินบาท

ครอบคลุมการศึกษาความบันเทิงอสังหาริมทรัพย์การเดินทางเพื่อการพักผ่อนการประดิษฐ์เป็นต้น

ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศไทยในการพัฒนาอินเทอร์เน็ตบนมือถือปรับปรุงอัตราการชำระเงินผ่านมือถือและมีส่วนช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย

โครงการเศรษฐกิจดิจิทัลไทย 4.0

เว็บไซต์ CTH: http://www.thcbdc.com

การแนะนำโครงการ
ด้วยการสนับสนุนของรัฐบาลไทยซีทีเอสจึงได้เล็งเห็นถึงความบันเทิงการท่องเที่ยวอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรมอื่น ๆ อย่างค่อยเป็นค่อยไป ชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยสามารถแลกเปลี่ยน CTH ผ่านโทรศัพท์มือถือได้โดยตรงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ CTH และ THB
แนะนำโดยย่อ
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เลขที่ 1 ถนนนครปฐม เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
กระทรวงเศรษฐกิจสังคมและเศรษฐกิจดิจิตอล