กระทรวงเศรษฐกิจสังคมและเศรษฐกิจดิจิตอล

ออกการแจ้งเตือนสกุลเงินดิจิทัล

ศูนย์ขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ธนาคารกลางแห่งประเทศไทย / กระทรวงเศรษฐกิจสังคมและเศรษฐกิจไทย / กลุ่มเศรษฐกิจดิจิทัลไทย

เนื้อหา

การแนะนำโครงการ
ด้วยการสนับสนุนของรัฐบาลไทยซีทีเอสจึงได้เล็งเห็นถึงความบันเทิงการท่องเที่ยวอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรมอื่น ๆ อย่างค่อยเป็นค่อยไป ชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยสามารถแลกเปลี่ยน CTH ผ่านโทรศัพท์มือถือได้โดยตรงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ CTH และ THB
แนะนำโดยย่อ
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เลขที่ 1 ถนนนครปฐม เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
กระทรวงเศรษฐกิจสังคมและเศรษฐกิจดิจิตอล